NIEUWS

19 11, 2018

Brexit: Goed nieuws voor immigranten

2018-12-28T10:50:04+00:00november 19th, 2018|BREXIT, immigration + relocation|

Op basis van het voorlopig akkoord, genieten EU-burgers en onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die tijdens de overgangsperiode (30 maart 2019 - 31 december 2020) in het gastland aankomen, precies dezelfde rechten en verplichtingen als degenen die vóór 30 maart 2019 in het gastland zijn aangekomen. Het voorlopig akkoord belet [...]

31 10, 2018

Verduidelijking ‘incidentele” arbeid bij Working Holiday Programmes

2018-12-22T14:14:25+00:00oktober 31st, 2018|immigration + relocation|

Nederland heeft met diverse landen een wederkerig Memorandum of Understanding afgesloten met een clausule betreffende Working Holiday Programmes (“WHP”) waaronder jongeren tot 31 jaar oud een jaar in Nederland kunnen verblijven om de cultuur en maatschappij te leren kennen. ‘Incidenteel’ mogen deze jongeren werkzaamheden verrichten ter financiering van hun vakantie [...]

16 10, 2018

Overgangsregeling 30%-regeling

2018-12-22T14:20:50+00:00oktober 16th, 2018|tax + expat|

Gisteren heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er nu toch een overgangsregeling zal worden geïntroduceerd bij de voorgestelde verkorting van de looptijd van de 30%-regeling. De overgangsregeling geldt voor werknemers bij wie de 30%-regeling zou eindigen in 2019 of 2020 als gevolg van de voorgestelde verkorting. Meer details zijn [...]

12 10, 2018

Arbeid als zelfstandige per 1 oktober 2018 ook  toegestaan voor Intra-Corporate Transferees (ICT)

2018-12-22T14:21:25+00:00oktober 12th, 2018|tax + expat|

Per 1 oktober 2018 is het ook voor niet-EU burgers die in Nederland werken in het kader van een overplaatsing binnen de onderneming, de zogeheten ICT-regeling, mogelijk om naast hun werkzaamheden als ICT-er te werken als zelfstandig ondernemer of freelancer. Deze verruimde mogelijkheid voor hybride ondernemerschap, die reeds bestond voor [...]

2 10, 2018

Controle jaarlijkse salariscriterium 30%-regeling (2018)

2018-12-22T14:21:20+00:00oktober 2nd, 2018|tax + expat|

Één van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer specifieke deskundigheid bezit. Aan deze voorwaarde wordt voldaan indien het fiscale loon, gedurende de looptijd van de regeling -dus continu-, voldoet aan het salariscriterium. Voor 2018 dient het fiscale loon meer dan EUR 37.296 te bedragen of [...]

12 09, 2018

Twijfels over BTW ondernemerschap van commissarissen

2018-12-22T14:14:25+00:00september 12th, 2018|tax + expat|

Sinds 1 januari 2013 wordt een commissaris geacht ondernemer te zijn voor de BTW. Hof Den Bosch twijfelt hierover bij een commissaris van een stichting die voor zijn arbeids- en beloningsvoorwaarden ondergeschikt is aan de Raad van Commissarissen, maar die overigens zelf niet in een ondergeschikte positie verkeert ten opzichte [...]

Load More Posts