immigration + relocation

september 2015

Mogelijk nieuwe regeling ‘zoekjaar hoogopgeleiden’

2018-12-22T14:14:31+02:00september 16th, 2015|immigration + relocation|

Teneinde Nederland aantrekkelijker te maken voor kennismigranten, onderzoekt het Nederlandse kabinet de mogelijkheid om de regeling ‘zoekjaar afgestudeerde’ ook toe te passen op hoogopgeleide studenten die in het buitenland zijn afgestudeerd. Momenteel stelt de regeling ‘zoekjaar afgestudeerde’ alleen studenten die in Nederland zijn afgestudeerd in staat 1 jaar na hun [...]

juni 2015

Onderdanen Verenigde Arabische Emiraten visumvrij voor Schengen landen

2018-12-22T14:14:31+02:00juni 22nd, 2015|immigration + relocation|

Recent hebben vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Verenigde Arabische Emiraten een overeenkomst ondertekend, welke onderdanen van de Verenigde Arabische Emiraten (“VAE”) toestaat om zonder visum naar Schengenlanden te reizen voor verblijf van maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Teneinde gedurende deze periode ook arbeid te [...]

mei 2015

TWV-plicht Japanners: update

2018-12-22T14:14:31+02:00mei 8th, 2015|immigration + relocation|

Japanners mogen in Nederland werken zonder werkvergunning. Voor de benodigde verblijfsvergunning kunnen werkgevers gebruik maken van de kennismigrantenregeling. In dat geval dient aan alle daaraan verbonden voorwaarden te worden voldaan. In het geval een werkgever kiest voor een reguliere verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, mogen Japanse werknemers reeds starten met [...]

december 2014

Nieuwe salariseisen kennismigranten 2015

2018-12-22T14:14:32+02:00december 29th, 2014|immigration + relocation|

De salariseisen voor kennismigranten / blue card houders voor 2015 zijn als volgt: Kennismigranten van 30 jaar en ouder: EUR 4.189 bruto per maand excl. vakantiegeld. Kennismigranten jonger dan 30 jaar: EUR 3.071 bruto per maand excl. vakantiegeld. Instroom na zoekjaar afgestudeerden/regeling hoogopgeleiden: EUR 2.201 bruto per maand excl. vakantiegeld.

Wijzigingen in het examen inburgering buitenland

2018-12-22T14:14:32+02:00december 17th, 2014|immigration + relocation|

Per 1 november 2014 zal het examen inburgering, zoals dit in het buitenland wordt afgenomen, veranderen. De belangrijkste wijziging is dat het examen niet meer per telefoon zal worden afgenomen maar via de computer. De huidige 3 examenonderdelen heten voortaan: spreekvaardigheid, leesvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving. Het is [...]

juli 2014

Wijziging GVVA

2018-12-22T14:14:33+02:00juli 31st, 2014|immigration + relocation|

Sinds de introductie van de Gecombineerde vergunning Verblijf en Arbeid (GVVA) kunnen de meeste aanvragen voor een verblijfs- en werkvergunning gecombineerd worden ingediend bij de IND. De IND beslist op de aanvraag verblijfsvergunning en vraagt het UWV om een beslissing te nemen op de aanvraag tewerkstellingsvergunning. Met ingang van 1 [...]

Load More Posts

New Courses

LET’S TALK

Voorschoterweg 23G

Phone: +31 88 089 90 00

Web: LIMES academy

Meest recente berichten